Home
Aegis

De website van een Warcraft-guild waar ik 2 jaar in heb gezeten. Veel van mijn vrije tijd is in dit guild (een groep van mensen) gaan zitten. De website is nog steeds onder mijn beheer, maar wordt niet (fanatiek) meer gebruikt. De site heeft zijn eigen url: wow-aegis.eu.

The website from a Warcraft-guild which i've been in for 2 years. A lot of my free time has been spend on this guild (a group of people). The website is still under my control, but isn't (really) used anymore. The site has it's own url: wow-aegis.eu.

Click